Glycerin 80% krmný

Přečištěnou glycerolovou fázi lze použít jako energeticky bohatou a perspektivní krmnou surovinu, která zlepšuje nutriční, fyzikální i chuťové vlastnosti krmiva.  Dosavadní poznatky neprokázaly nežádoucí účinky na zvířata ani složky životního prostředí. Surový glycerol lze přidávat do krmných směsí pro hodpodářská zvířata v optimální dávce (5 – 10) % hmotnosti krmné směsi. Zatím nejširší krmivářské uplatnění má glycerol u přežvýkavců jako zdroj rychle dostupné energie a je doporučen k prevenci a snížení rizika ketóz u dojnic. Je to velice důležitá látka pro tvorbu krevního cukru.  

Požadované parametry krmného glycerinu jsou (75 – 80) % glycerolu, maximálně 0,5 % methanolu, 1,5 % netěkavého organického zbytku, 9 % popele a voda. Výrobek je charakterizován jako viskózní kapalina, hnědožluté až hnědé barvy s charakteristickým zápachem po surovinách a sladkoslané chuti.

 

 

 

 

Andone s.r.o., Cihelna 420, 588 13 Dobronín, Česká republika, IČ:292 18 381, DIČ: CZ29218381
email: info@andone.cz, www.andone.cz, office: Bc. Eva Bruzlová mob:00420 773 699 312
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66553