Agrokompas

V roce 2012 se zrodila myšlenka založit nezávislý informační portál, kde nejen obchodníci, ale i zemědělci naleznou komplexní informace o cenách zemědělských komodit obchodovaných na světových burzách a velkých přístavištích. Hodnotu komodit na českém trhu, ať chceme nebo ne, bezesporu ovlivňuje děním na celosvětových trzích a ve správnou chvíli uzavřený obchod Vám může přinést zisk.

… a tak vznikl portál www.agroserver.cz, V jehož tradici úspěšně pokračuje web www.agrokompas.cz

Andone s.r.o., Cihelna 420, 588 13 Dobronín, Česká republika, IČ:292 18 381, DIČ: CZ29218381
email: info@andone.cz, www.andone.cz, office: Bc. Eva Bruzlová mob:00420 773 699 312
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66553